Version 16.71.2018.1006

Version 16.71.2018.1006 Udvidelse: EasyPOS Kontor. Det er nu muligt at vælge, at programmet altid skal starte maksimeret. Stamoplysninger → Stamdata → General opsætning. Sæt flueben i Start maksimeret. Rettelse. EasyPOS Kontor. Lager → Lagertilgang efter stregkoder. Når man søgte efter varer via F6 (søg vare), var det muligt, at man kunne sortere de viste varianter … Læs mere

EasyPOS Kontor – Spørg aldrig efter ekspedient

Det er nu muligt i EasyPOS Kontor, at indtaste den ekspedient og dennes password, som giver adgang til menuerne. Dette indtastes via <Stamoplysninger>, <Stamdata> og <Generel opsætning>. Nederst til højre kan man angive bruger og password.  

EasyPOS Kontor – Lagertilgang efter stregkoder og webvarer

Når man laver lagertilgang efter stregkoder, kan man på bekræftigelsesvinduet vælge: Ingen ændring Alle berørte varer sættes til WEBVarer Alle berørte varer sættes til ikke WEBVare Hvilket giver mulighed for, at man kan ændre en vares webvare tilstand.

EasyPOS Kontor, WEBVarer

Når man opretter en vare i EasyPOS kontor via <Lager> og <Lagertilgang>, vil programmet spørger efter den nye vares oplysninger. Her iblandt finder man, om det er en webvarer. Der er to måder.   Man kan aktivere, at alle varer er wwebvarer. Det sker via <Lager>, <Standard valg> og <Alle vare er WEBVare> Er denne … Læs mere

EasyPOS Salg – Kasseopgørelse

Kasse opgørelsen i EasyPOS salg indeholder nu disse elementer:   Man kan til- og fravælge forskellige bekræftigelsesspørgsmål. Man kan få udskrevet: Kasseafregninger Posteringsudskrift Dagens salg Dagens transaktioner Dagsrapport Kasseopgørelse Man kan genudskrive alle ovenstående med undetagelse af kasseafregniger. Disse fremgår dog af posteringsudskriften eller kan genudskrives i EasyPOS Kontor. Man kan tilvælge at ens engroskasse … Læs mere

EasyPOS Kontor – Statusoptælling på skærm

Når man laver optælling på skærm, kan man gøre, præcis som idag. Det nye er, at hvis man aktiverer <Generelt> og <Vis alle varianter>, så kan man søge via: Om det findes som hovedvarenummer Om det findes som mode Om det findes som varenavn 1 (bontekst) Om det findes som stregkode Om det findes som … Læs mere

EasyPOS Eksport af kundesalg

Der er nu muligt at eksportere alt kundesalg foretaget i et givet datointerval. Det kan gøres via <Kunder>, <Eksport> og <Eksporter salgstransaktioner>. Dette vindue fremkommer: Filen gemmes i den udvalgte folder med det indtastede navn. Alle kunders salgstransaktioner vil blive eksporteret. Filen vil indeholde: DATO VARENUMMER STREGKODE FARVE STORRELSE LAENGDE LEVERANDOR VAREGRUPPE BONNR ANTAL KOSTPRIS … Læs mere

EasyPOS Kontor eksport af salgstransaktioner

Når man laver en udskrift / vis udskrift over salgstransaktioner, og ikke nøjes med at vise sammentællinger, kan man få eksporteres sit resultat. <Udskrifter>, <Transaktioner> og <Salg>. På det vindue er der nu i højre side forneden er der en checkbox, der hedder Eksporter resultat efter udskrift​.​ Sæt et flueben heri, og programmet vil efter … Læs mere

EasyPOS Kontor – afgang til butik, beløbsgrænse

Det er nu muligt, at får EasyPOS til at advarer, når man laver afgang til butik, hvis den totale kostpris for de overførte varer overskrider en defineret grænse. Man sætter en grænse via <Lagerafgang> og <Advar når total kostpris overstiger (0,00 kr)>. Standard er denne værdi 0 kroner, hvorved der ikke advares.   Sætter man … Læs mere

EasyPOS Kontor – tilgange og flytninger

Når man laver lagertilgang eller afgang til butik, har man nu mulighed for at vælge, at antal er i hele stk. Standard er at man kun overfører i hele stk.   For at ændre dette, skal man ind i: Lagertilgang <Lager> og <Lagertilgang>. Her vælger man <Lagertilgang>, <Standard valg> og <Overførsel kun i hele stk> … Læs mere

EasyPOS Salg – Kasseopgørelse, afregning og åben pengeskuffe

Det er nu muligt, at få kasseopgørelsesrutinen til at åbne pengeskuffen inden afregningerne påbegyndes. Det aktiveres ved <Dagsafslutning> og <Finansindstillinger>. Her skal man finde fanebladet Kasseafregninger, og herefter finde tjekboksen Åben pengeskuffe inden afregning påbegyndes. Sættes der kryds heri, vil programmet åbne pengeskuffen inden afregninger påbegyndes.

Eksport til Miinto – begrænset overførsel

Det er nu muligt, at begrænse den mængde data, som overføres til Miinto. Man kan afkrydse, at rutinen skal undlade varer med lager på 0. Dertil kan man sætte, at det kun skal gælde for varer, der er ældre end angivet antal dage. BEMÆRK: Denne ændring er kun til stede i EasyPOS Salg. Benytter I jer af eksport til … Læs mere

Oprydning i WEBVarer

Man kan nu få ryddet ud i gamle og ikke mere aktive webvarer. Oprydningen sker i EasyPOS Kontor. Her skal man ind i varekartoteket, hvorefter man vælger <Korrigeringer>, <WEB> og <Fjern WEBVare markering>. Der fremkommer nu et vindue, hvor man kan begrænse sin udvælgelse af webvarer. Her kan man begrænse på: Fra og til varenummer … Læs mere

EasyPOS Salg – Slet udvalgsnota

Når man vælger at slette en udvalgsnota, vil der altid blive skrevet en kopi af denne ud i forbindelse med slet. Printeren der blev valgt hertil, kunne i nogle tilfælde være forkert, hvilket specielt på hostede løsninger kunne give problemer. Dette er nu rettet  

EasyPOS Salg – WEBOrdre og rabat

Når man overføre en WEBOrdre, som er indgået via EasyPOS WEBService, kan man nu fravælge spørgsmålet Skal ikke fordelt rabat fordeles? , hvis der endnu ikke er fordelt rabat. Der vil øverst i vinduet være en checkbox med navnet Fordel altid rabat ved overførsel. Standard er denne slået fra. Indstillingen vil blive husket fra gang til … Læs mere

EasyPOS Kontor – Transaktionsrapport flytninger

Når man laver en transaktionsrapport over flytninger, er det nu muligt at udvælge op til 200 afdelinger som modtager (og ikke bare fra og til). Det er yderligere muligt at få sorteret udskriften efter modtager afdeling og land.

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender