EasyPOS Kontor – Spørg aldrig efter ekspedient

Det er nu muligt i EasyPOS Kontor, at indtaste den ekspedient og dennes password, som giver adgang til menuerne. Dette indtastes via <Stamoplysninger>, <Stamdata> og <Generel opsætning>. Nederst til højre kan man angive bruger og password.  

EasyPOS Kontor – Lagertilgang efter stregkoder og webvarer

Når man laver lagertilgang efter stregkoder, kan man på bekræftigelsesvinduet vælge: Ingen ændring Alle berørte varer sættes til WEBVarer Alle berørte varer sættes til ikke WEBVare Hvilket giver mulighed for, at man kan ændre en vares webvare tilstand.

EasyPOS Kontor, WEBVarer

Når man opretter en vare i EasyPOS kontor via <Lager> og <Lagertilgang>, vil programmet spørger efter den nye vares oplysninger. Her iblandt finder man, om det er en webvarer. Der er to måder.   Man kan aktivere, at alle varer er wwebvarer. Det sker via <Lager>, <Standard valg> og <Alle vare er WEBVare> Er denne … Læs mere

EasyPOS Kontor – Statusoptælling på skærm

Når man laver optælling på skærm, kan man gøre, præcis som idag. Det nye er, at hvis man aktiverer <Generelt> og <Vis alle varianter>, så kan man søge via: Om det findes som hovedvarenummer Om det findes som mode Om det findes som varenavn 1 (bontekst) Om det findes som stregkode Om det findes som … Læs mere

EasyPOS Eksport af kundesalg

Der er nu muligt at eksportere alt kundesalg foretaget i et givet datointerval. Det kan gøres via <Kunder>, <Eksport> og <Eksporter salgstransaktioner>. Dette vindue fremkommer: Filen gemmes i den udvalgte folder med det indtastede navn. Alle kunders salgstransaktioner vil blive eksporteret. Filen vil indeholde: DATO VARENUMMER STREGKODE FARVE STORRELSE LAENGDE LEVERANDOR VAREGRUPPE BONNR ANTAL KOSTPRIS … Læs mere

EasyPOS Kontor eksport af salgstransaktioner

Når man laver en udskrift / vis udskrift over salgstransaktioner, og ikke nøjes med at vise sammentællinger, kan man få eksporteres sit resultat. <Udskrifter>, <Transaktioner> og <Salg>. På det vindue er der nu i højre side forneden er der en checkbox, der hedder Eksporter resultat efter udskrift​.​ Sæt et flueben heri, og programmet vil efter … Læs mere

EasyPOS Kontor – afgang til butik, beløbsgrænse

Det er nu muligt, at får EasyPOS til at advarer, når man laver afgang til butik, hvis den totale kostpris for de overførte varer overskrider en defineret grænse. Man sætter en grænse via <Lagerafgang> og <Advar når total kostpris overstiger (0,00 kr)>. Standard er denne værdi 0 kroner, hvorved der ikke advares.   Sætter man … Læs mere

EasyPOS Kontor – tilgange og flytninger

Når man laver lagertilgang eller afgang til butik, har man nu mulighed for at vælge, at antal er i hele stk. Standard er at man kun overfører i hele stk.   For at ændre dette, skal man ind i: Lagertilgang <Lager> og <Lagertilgang>. Her vælger man <Lagertilgang>, <Standard valg> og <Overførsel kun i hele stk> … Læs mere

Oprydning i WEBVarer

Man kan nu få ryddet ud i gamle og ikke mere aktive webvarer. Oprydningen sker i EasyPOS Kontor. Her skal man ind i varekartoteket, hvorefter man vælger <Korrigeringer>, <WEB> og <Fjern WEBVare markering>. Der fremkommer nu et vindue, hvor man kan begrænse sin udvælgelse af webvarer. Her kan man begrænse på: Fra og til varenummer … Læs mere

EasyPOS Kontor – Transaktionsrapport flytninger

Når man laver en transaktionsrapport over flytninger, er det nu muligt at udvælge op til 200 afdelinger som modtager (og ikke bare fra og til). Det er yderligere muligt at få sorteret udskriften efter modtager afdeling og land.

EasyPOS Kontor – Lande og EU Landekoder

Man kan nu knytte en EU Landekode til oprettede lande i EasyPOS. Det gøres her: EasyPOS Kontor. <Stamoplysninger>, <Diverse stamdata> og <Lande>. Denne værdi bruges pt. kun til IntraStat eksport.

EasyPOS Kontor – udskriv varelinier til kunder

Det er nu muligt at udskrive varelinier til en kunde, hvor kostpris og rabat ikke udskrives. Derved kan den overgives til en kunde, uden at denne kan se disse oplysninger.   Punktet findes i kundekartoteket under <Yderligere information> og <Udskriv varelinier uden kostpris og rabat>  

EasyPOS Kontor – Eksport til EG

EasyPOS Kontor. <Varekartotek>, <Eksport> og <Eksport til EG> På dette vindue begrænses for, hvilke varer der skal eksporteres. Herefter trykkes der eksport. Der spørges efter filnavn og filplacering. Hos en hostet kan man taste: tsclientcOCCFILNAVN.DAT Gemmes så lokalt på drev C i folderen OCC med navnet FILNAVN.DAT. Nu eksporteres disse 4 felter: stregkoden Varenavn 1 … Læs mere

EasyPOS Kontor – indlæsning af billeder

I EasyPOS Kontor kan man nu indlæse billeder til varer via: En hjemmeside En folder på PC Der hvor man kan angive stedet, vil programmet antage, at det er en hjemmeside, hvis teksten HTTP indgår heri. Ellers antager programmet at det er en folder.   Det er yderligere muligt at bestemme, hvordan der skal matches. … Læs mere

EasyPOS Kontor – Varer køb, salg og lager

Udskriften i EasyPOS Kontor under <Udskrifter>, <Varer> og <Lagerbeholdning + Salg/Køb/Lager> kan nu efter endt udskrift eller visning blive eksporteres til en kommafil. For at kunne dette, skal man forneden til højre afkrydse Spørg efter kommafil. Programmet husker indstilling fra gang til gang. Filen vil indeholde disse informationer: Varenummer Stregkode Alternativt varenummer Varenavn 1 / … Læs mere

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender