EasyPos Salg – ”Vis bon” ved ”spørg efter bonnummer” ved retursalg

Har man i EasyPos Kontor aktiveret, at EasyPos Salg skal spørge efter enten ekspedientnummer eller bonnummer ved retursalg (<Stamoplysniner>, <Stamdata> og <Stamdata, salg (Denne afdeling)>), så har man nu mulighed for på billedet i salg, hvor disse informationer indtastes, at afkrydse at det fundne bonnummer skal vises nedenunder. Herved kan man kontrollere, at den bon, … Læs mere

EasyPos Salg – Point, returnering af penge.

Det er nu muligt, at sætte det maksimale beløb, der kan returneres til et kreditkort via Point håndteringen. Beløbet sættes i EasyPos Kontor i <Stamoplysninger>, <Stamdata> og <Stamdata, salg (alle afdelinger)> i feltet “Beløbsgrænse (online) – Retur” Standard er værdien 0, hvilket ikke sætter en grænse.  

EasyPos Salg – Engrossalg

Rettet mulighed for at lave engrossalg, selvom dette ikke er aktivt. Hvis en af de 10 valgfrie knapper var defineret som engrossalg, kunne man aktivere dette. Det ville dog udløse en fejl

EasyPos Salg – Udstedelse af tilgodesedler – som gavekort

EasyPos giver nu mulighed for, at man kan behandle en udstedt tilgodeseddel (returbetaling foretaget som tilgodeseddel) som et gavekort. EasyPos Salg vil returnere beløbet valgt som KONTANT, og når ekspeditionen er fuldført, vil rutinen til udstedelse af gavekort blive kaldt, automatisk fuldført og betalingen vil være kontant, hvilket modsvarer de ovenfor kontant returnerede penge. Benytter … Læs mere

EasyPos Salg – Altid ombytningssalg.

Man kan nu under <Diverse>, <Søg via> og <Der foretages altid ombytningssalg> aktivere at alle salg er ombytningssalg, hvilket betyder, at der ikke  beregnes nogen form for automatisk rabat.

EasyPos Salg – Bon på skærmen

Hvis man ændrer størrelse på det område, som er afsat til at vise bonnen, husker programmet nu, hvordan den sidst var sat. Samtidigt er det nu muligt via <diverse> og <Indstil bon>at bestemme fontstørrelse, højde på kolonnen samt længe af nedenstående felter: – Varenavn – Antal – Enhed – Pris

EasyPos Salg – Tilbageførsel af bon

Hvis man har lavet et salg, hvor der er betalt med debitorbetaling og der er brugt enten gebyr eller fragt, og denne tilbageføres, er der rettet en fejl, som tilbageførte helt forkert.

EasyPos – Udvidet udvalgsnota

For at kunne benytte dette, skal opløsningen på skærmen være mindst 1024 x 768. Udvidet udvalgsnotaer åbner op for, at man til en udvalgsnota kan tilknytte flere oplysninger. Disse er: Leveringsform Indpakning Reference Forventet leveringsdato Sælger og koordinator Sælger: Den som solgte varerne til kunden Koordinator: Den som håndterer salget mm. I EasyPos. Leveringsadresse Denne … Læs mere

EasyPos Salg – Lommeregner

Man kan nu vælge imellem 2 typer. Den nye (standard) er designet til at kunne bruges på touchskærm Den gamle er ikke, men kan fortsat vælges: EasyPos Salg <Diverse> og <Indstillinger>. Fanebladet: Diverse Øverst til højre: Brug gammel lommeregner

EasyPos Salg – Informationsfelter

Det er nu muligt at definere, hvad de fem vareinformationslinier skal vise. Man kan ændre font, farve, størrelse, tekst samt indhold. Det gøres via <Diverse> og <Indstil vareinformation>

EasyPos Salg – Spørg efter bonudskrift

Man kan nu sætte systemet til at spørge efter ”udskrift af bon”. Dette aktiveres i indstillinger under fanebladet “standard” i tjekboksen “Spørg efter udskrift af bon (ellers udskrives bon altid)”

EasyPos Salg – Familyvarer

Har man aktiveret familyvarer i EasyPos Kontor (<Stamoplysninger>, <Stamdata> og <Stamdata, diverse (Alle afdelinger)>) gælder dette i alle afdelinger på alle pc’er. Man kan nu på enkelte pc’er slå denne funktion fra i EasyPos Salg. Dette gøres i indstillinger på fanebladet “Standard” i tjekboksen “Denne maskine benytter familyvarer”

EasyPos Salg – Salgspriser, moms og indtastning

Man kan nu aktivere, så priser kan indtastes uden moms. Programmet vil så lige efter indtastning selv lægge moms til og fortsætte som normalt. Standard er denne funktion deaktiveret, og aktiveres ved: <Diverse>, <Søg via> og <Alle salgspriser indtastes uden moms>

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender