Det er nu muligt, at får EasyPOS til at advarer, når man laver afgang til butik, hvis den totale kostpris for de overførte varer overskrider en defineret grænse.

Man sætter en grænse via <Lagerafgang> og <Advar når total kostpris overstiger (0,00 kr)>.

Standard er denne værdi 0 kroner, hvorved der ikke advares.

 

Sætter man en beløbsgrænse, vil denne fremgå af menupunktet. En grænse på f.eks. 200 kroner, vil se sådan ud:

Advar når total kostpris overstiger (200,00 kr)

Når dette beløb overskrides, vil der for hver opdatering komme en advarsel, man skal svare OK til.

Og ruden, hvor varerne står (venstre del) vil have en rød baggrund.

 

Dette kan være aktuelt at bruge, hvis værdien af de pakker man sender, skal ligge indenfor en given grænse, hvis forsikringen skal dække

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender