Laver man en genbestilling og vælger at effektuere denne som en kommafil, virker denne nu igen

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender