Når man kopiere varer, kan man nu bestemme, hvordan modelfeltet skal håndteres.

Default er at man indtaste en værdi.

Men der kan vælges imellem:

  • Indtastes
  • Sættes lig varenummer
  • Sættes lig alternativt varenummer

Det valgte huskes og er maskineafhængigt

Kopier vare - modelfeltet

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender