EasyPOS Kontor – leverandørstatistik køb/salg/lager

Udskriften <Udskrifter>, <Statistik>, <Leverandører>, <Køb/salg/lager> sorterer nu korrekt, når der vælges at sorteres efter dækningsbidrag.