Når man i EasyPos Kontor laver udskriften <Udskrifter> og <Omsætningssammenligning>, er det nu muligt at bestemme, om reklamationssalg skal medtages eller ej.

Default er det ikke med. Tjekboksen hedder: Medtag reklamationssalg

Typen af salg er beskrevet i vejledningen omkring reklamationer. Nedenstående er et udsnit derfra:

Der laves en salgstransaktion med NUL kroner i salgspris for at påvirke dækningsbidraget.

 

 

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender