I omsætningssammenligning angiver man 2 perioder, der skal sammenlignes.

Hvis slutdato i bare den ene periode er dags dato, vil omsætning for denne ene dag kun være indtil det tidspunkt på dagen, hvor rapporten udskrives.

Det giver et bedre sammenligning for denne ene dag.

Det kan til- og fravælges via checkboksen: Omsætning på dagen kun indtil nu

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender