Hvis man i varekartoteket retter kostpris for en vare via <Rettelser>, <Ret kostpris> og <Ret kostpris på aktuelle vare> vil loggen for denne rettelse vi vise, om det er gjort for én afdeling eller for alle afdelinger

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender