Det er nu muligt at aktivere, at en bruger skal indtaste et fakturanummer eller kreditnotanummer ved en lagertilgang.
Det aktiveres per maskine og gøres i punktet <Lager> og <Lagertilgang efter stregkoder>. Her skal man i menuen i punktet <Lagertilgang> og <Spørg efter fakturanummer ved lagertilgang>. Dette menupunkt skal tjekkes af.

Derefter vil programmet efter tryk på “Effektuer” spørge efter et fakturanummer eller kreditnotanummer.
Dette gemmes herefter, såfremt der er indtastet et nummer.

Man kan herefter i <Udskrifter>, <Transaktionsrapporter> og <Tilgange> vælge at sortere og sammentælle efter dette felt.
Det er ligeledes muligt at begrænse på dette med til og fra værdier, som sættes ved tryk på “Flere begræns.”

 

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender