EasyPos Salg – Engrossalgsmarkering på bon

Man kan nu i indstillinger i EasyPos Salg angive en tekst, som vil blive udskrevet på bonnen, når det er et engrossalg, som bliver effektueret.

Dette gøres i <Diverse> og <Indstillinger> på fanebladet Standard i feltet Engrossalgsmarkering