Hvis man benytter sig af pakkesalg i EasyPOS, har man nu flere muligheder.

 

  • Imens man er igang med at tilføje varer til et pakkesalg, kan man fjerne en vare, ved at skanne/taste samme vare igen, og sætte antal til minus. På samme måde, som almindeligt salg virker.
  • Efter en pakke er afsluttet, kan man ændre pakkens pris. Dette sker under <Bon korigering>, <Pakkesalg> og <Angiv ny pris for pakke>. Man bliver så vist alle de pakker, der er til aktuelle salg, hvor man så skal vælge den ene og angive en ny pris.
  • Efter en pakke er afsluttet, kan man nu fjerne en eller flere varer fra en pakke. Dette sker under <Bon korigering>, <Pakkesalg> og <Rediger afsluttet pakke>. Her kan man fjerne en linie eller ændre det solgte antal. Sættes antal til 0, fjernes linien. Fjernes alle linier, så slettes pakken. Rutinen afslutter med at spørger efter en ny salgspris.
  • Efter en pakke er afsluttet, kan man nu fjerne en pakke fra aktuelle salg. Dette sker under <Bon korigering>, <Pakkesalg> og <Fjern pakke fra pakkesalg>. Man vil her se alle de pakker, som der er til salget, og man kan vælge en og få den fjernet.

 

 

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender