Man kan nu aktivere, så priser kan indtastes uden moms. Programmet vil så lige efter indtastning selv lægge moms til og fortsætte som normalt.

Standard er denne funktion deaktiveret, og aktiveres ved: <Diverse>, <Søg via> og <Alle salgspriser indtastes uden moms>

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender