EasyPos Salg – Spørg efter bonudskrift

Man kan nu sætte systemet til at spørge efter ”udskrift af bon”.
Dette aktiveres i indstillinger under fanebladet “standard” i tjekboksen “Spørg efter udskrift af bon (ellers udskrives bon altid)”