Det er nu muligt at fravælge udskrift af varenummer eller varenavn på bon.

Det sker i <Diverse> og <Indstillinger>. Fanebladet Printer / Bon. Her findes en dropdown boks i venstre side med valgmulighederne:

  • Varenummer
  • Varenavn

Den er standard sat til at udskrive varenummer.

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender