Ny poselov i 2021

Fra den 1. januar 2021 indtræder nye regulering omkring pose udlevering i detailhandelen. Dette betyder at fremadrettet skal butikkerne tage et minimumsgebyr for plastikposer på 4 kr. pr. pose. 

I modsætning til emballageafgiften, hvor afgiften tildeles staten, så vil betaling for poserne tilfalde butikkerne selv. 

Der er visse undtagelser:

 1. Forsendelsesposer til webshops og lign. bliver ikke påvirket af reglerne og kan stadig anvendes uden at skulle modtage betaling.
 2. Biblioteker, messer og lign. vil kun skulle tage betaling, hvis udlevering af posen er ved et salg.
 3. Papirposer uden hank vil ikke være påvirket af den nye lov, så som de poser man får hos bageren.
 4. Engangsplastikposer med hank bliver også forbudt at udlevere, som er tyndere end 30 mikrometer. Det er poser som man typisk for udleveret når man køber en pizza. 
 5. Plastikposer som er tyndere end 15 mikrometer og uden hank vil ikke blive påvirket af den nye lov. Et eksempel på disse poser kan være de poser du finder i grøntafdelingen i supermarkederne.

Så hvis jeres webshop anvender forsendelsesposer kan I forsat anvende dette fremadrettet uden at skulle opkræve betaling for jeres kunder. 

Opsætning af posegebyr i EasyPOS

Vi har lavet en guide til hvordan du håndterer de nye pose reguleringer i EasyPOS. Du kan downloade den her.

Helt konkret kan du læse om de nye lovtiltag her:
 • § 51 a. stk. 1. Bæreposer med hank af andet materiale end plastik må ikke udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter, jf. dog stk. 5.
 • Stk. 2. Bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse over 30 mikrometer må ikke udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter, jf. dog stk. 5.
 • Stk. 3. Bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse under 30 mikrometer må ikke udleveres gratis eller mod betaling på salgssteder for varer eller produkter, jf. dog stk. 4.
 • Stk. 4. Bæreposer af plastik uden hank med en vægttykkelse under 15 mikrometer er ikke omfattet af forbuddet i stk. 3.
 • Stk. 5. Salgssteder*, der udelukkende sælger varer fritaget for afgift, jf. momsloven, er ikke omfattet af forbuddene i stk. 1 og 2.
 • § 51 b. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om bæreposer, herunder regler om minimumspriser, materialer og mærkning. 

Kilde: retsinformation.dk

*”Et salgssted anses for at være ethvert ikke-flytbart salgssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. fast udøver sin aktivitet, eller ethvert flytbart salgssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. udøver sin aktivitet. I den henseende anses supermarkeder, magasiner, discountbutikker, specialbutikker, postordrefirmaer, webshops, kiosker og grønthandlere for at være omfattet af lovforslagets anvendelsesområde. Derudover anses også messestande, loppemarkeder, boder m.v. at være et salgssted, hvis der foregår salg fra de omtalte steder. Biblioteker, messer og lignende vil således alene være omfattet, såfremt der forekommer salg.”

Skal vi kontakte dig?

Udfyld formularen – så kontakter vi dig.