Nye gavekortregler fra 1. Juli 2019

Nye gavekortregler

Fra den 1. juli 2019 indtræder nye og væsentligt ændrede regler for den momsmæssige behandling på salg af gavekort, tilgodesedler og andre former for vouchere, som kun kan benyttes til momspligtige varer/ydelser i Danmark. De hidtidige regler ændres på baggrund af et EU-direktiv. De nye regler kan medføre store konsekvenser, og det er vigtigt, at I får vurderet jeres momsmæssige behandling af gavekort efter de nye regler. 

Konsekvens af de nye regler

Efter den nuværende praksis i Danmark betragtes salg af gavekort traditionelt ikke som et momspligtigt salg. Det betyder, at når I udsteder et gavekort i dag, afregner I først moms på indløsningstidspunktet, og I behøver ikke at afregne moms på gavekort, der ikke bliver indløst. De nye regler deler gavekort op i to kategorier:

Som EasyPOS kunde vil I højst sandsynligt udstede gavekort i kategori 1).

Fra den 1. juli 2019 skal der således beregnes moms af udstedte gavekort, dvs. 20% af beløbet skal medregnes i periodens momsafregning. Det samme beløb skal modregnes i momsafregningen, når gavekortet bliver indløst.

Undtagelsen fra denne regel er kun mulig, hvis gavekort er i kategori 2) ovenfor. F.eks. hvis de kan bruges i en udenlandsk webshop eller bruges til at købe momsfrie varer/ydelser i Danmark. Hvis I ønsker at lave en udenlandsk webshop i € kan EasyPOS godt håndtere valuta og gavekort. Kontakt os hvis I vil høre mere om dette.

Hvordan håndterer EasyPOS så de nye regler?

EasyPOS er allerede udvidet til at opfylde de nye regler. Det sker automatisk og I skal ikke forholde jer til om det er et gavekort udstedt før eller efter 1. juli 2019. Det forudsætter dog at I kun modtager gavekort som kan findes af systemet. Vi anbefaler derfor at I ”låser” for modtagelse af gavekort. Dvs. at systemet skal finde det matchende gavekort og at ekspedienten ikke får lov til at ”overrule”.

Kontakt os på support@microcom.dk, hvis I har spørgsmål til hvordan det virker.

Virkemåde

Alle gavekort udstedt før den 1. juli 2019 behandles som hidtil. Dvs. omsætning registreres på indlæsningstidspunktet og moms afregnes som vanligt.

Gavekort der udstedes fra den 1. juli 2019 og fremad vil generere 2 ekstra finansposter ved både udstedelse og ved indløsning. Til brug for afsætning af moms, har vi oprettet 2 nye konti:

  1. En konto, Gavekortsmomsafregning, hvor momsen af de udstedte gavekort posteres i kredit. Dette beløb skal løbende medtages i momsafregning som udgående moms.
  2. En anden konto, Fremtidig gavekortsmomsafr., hvor beløbet bliver modposteret på og som bruges til fremtidig modregning i udgående moms, når gavekortet bliver indløst.

Når gavekortet indløses posteres på de samme 2 konti, men med modsat fortegn i forhold til udstedelsen, og den oprindelige medregnede moms vil så blive modregnet. Momsen er jo i det tilfælde medregnet i det ”normale” salg.

De 2 konti defineres her:

EasyPOS kontor – Firma, Afdeling/maskiner, opret Afdeling / maskiner, vælg maskine, rediger kontooplysninger for maskinen og indsæt kontonumre forneden: 

Gavekortposteringerne vil således kunne eksporteres og importeres i jeres økonomisystem og I kan afregne moms korrekt.

Hvis I ikke har integration til et økonomisystem, vil informationen i stedet fremgå af den daglige posteringsudskrift. Nedenfor er et eksempel, for en given transaktion:

  • Solgt for 1.000kr betalt med et gammelt gavekort (#15096) på 1000kr
  • Solgt for 500kr betalt med 300kr kontant og 200kr med et nyt gavekort (#15115)
  • Udstedt et nyt gavekort (#15115) på 100kr betalt kontant
  • Morgenbeholdning = aftenbeholdning = 500kr

Klik her for at se et eksempel på en posteringsudskrift.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld formularen – så kontakter vi dig.