easypos-stor

Kædedrift

EasyPOS – fra den enkelte butik og til kædedrift – uden slinger

Optimer din detailkæde med en butiksløsning der dækker det hele.
Lønsomhed er en af de væsentligste årsager til at samle butikker i en kæde. Lønsomhed hænger sammen med effektivisering af de ressourcer der anvendes, ofte ved effektiviseringer gennem at reducere varelagre, reducere svind og generelle omkostninger i administrationen. Det andet og ligeså vigtige element er, at forøge salget og stadig holde dækningsbidraget oppe.

Disse udfordringer kræver udnyttelse af og forståelse af kæders behov – det gør EasyPOS. Årelang erfaring med drift af kæder, hvor fleksibiliteten i den enkelte butik kombineret med at kædedriftsfordelene bevares og optimeres, – det hjælper EasyPOS med til.kaede
Effektivitet i fakturabehandling, vareflow, samt overblik over salget er elementer der gør, at EasyPOS er den rigtige løsning for kæden.

EasyPOS håndterer også franchisekæder
Franchisekæder er unikke i deres behov. Selve karakteren af franchising kombinerer egentlig modsatrettede sæt af egenskaber. EasyPOS forstår det symbiotiske forhold der i et franchisekoncept mellem brand ejer og uafhængige detailbutikker. EasyPOS bygger således bro mellem franchise-tagere og franchise-givere.

En kædeløsning som EasyPOS vil således ikke begrænse din kædes mulighed for ekspansion.