3 vigtigste punkter for ny digital bogføringslov

3 vigtigste punkter for ny digital bogføringslov

3 vigtigste punkter om den nye digitale bogføringslov:

  • Nye krav for digital bogføring og digital opbevaring af bilag skal som udgangspunkt ske i et digitalt godkendt bogføringssystem af Erhvervsstyrelsen. UNICONTA vil overholde de nye reguleringer ved ikrafttræden. s mere om UNICONTA.
  • De nye bogføringskrav vil træde i kræft over en længere periode. Dele af loven vil træde i kraft pr. 1. juli 2022, hvor kravene til digital bogføring og opbevaring først træder i kraft fra 1. januar 2024 for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D, og for selskaber som ligger i klasse A (omsætning +300.000 kr.) vil kravene tidligst træde i kraft fra 1 januar 2026.
  • Erhvervsstyrelsen har endnu ikke offentliggjort de eksakte detaljer og regler for den nye bogføringslov. Vigtigst er, at I skal være opmærksomme på, at der vil forekomme nogle ændringer. Så sørger vi for, at I vil blive opdateret.

Hvad er formål med den nye digitale bogføringslov?

Overordnet har de nye retningslinjer det formål, at lette virksomhederne administrative arbejde igennem digitalisering og automatisering af bogføring. Den langtidsorienterede, politiske tanke er at reducere de manuelle arbejdsgange, og gøre det nemmere for det offentlige at efterspørge og foretage flere indberetninger.

Yderligere er den nye bogføringslov med til at effektivisere de offentliges kontrol af bogføring, så myndighederne lettere kan gribe ind over skatteunddragelse og økonomisk kriminalitet.

Digital bogføringslov træder i kraft over en længere periode

Den nye borføringslov vil træde i kraft d. 1. juli 2022, men de mere væsentlige ændringer i loven omkring brug af digitale bogføringssystemer vil blive indført over en længere periode for at sikre tid til at udarbejde de konkrete krav til bogføringssystemerne og at udbyderne kan nå at udvikle de nødvendige funktionerne for at overholde de nye krav.

Det er skatteministeren i samråd med erhvervsministeren som skal træffe de sidste beslutninger vedrørende ikrafttræden af lovene. Det er dog klargjort, at de nye lovgivninger tidligst kan være gældende fra d. 1. januar 2024 for virksomheder i regnskabsklassen B, C og D og tidligst for d. 1. januar 2026 for klassen A. Virksomheder vil således også have god tid til at sikre at de kan overholde de nye lovkrav inden loven træder i kræft. Læs mere omkring regnskabsklasser her.

Retningslinjer for bogføringsloven er ikke helt afgjort fra Erhvervsstyrelsen

De sidste detaljer om reglerne for digital bogføring er ikke helt på plads endnu, jf. ovenstående. Vi afventer Erhvervsstyrelsens endelige retningslinjerne inden for nogle bestemte områder:

  • Kravene og funktionerne de nye digitale bogføringssystemer skal kunne overholde inkl. regler om anmeldelse og registrering samt fastsættelse af ikrafttræden.
  • De bilag som vil blive påvirket af den nye digitale opbevaringspligt.
  • Præcise regler om offentlige modtagecenter gennem anvendelse af den fællesoffentlige digitale infrastruktur for udveksling af e-dokumenter. Altså, hvordan jeres bogføringssystem “kommunikere” til de offentliges systemer
  • Nærmere regler inden for digital kommunikation, inkl. anvendelse af bestemte it-systemer, digitale formater og digitale signaturer.

UNICONTA vil overholde de nye reguleringer

Vi er samarbejdspartnere med UNICONTA, og er i tæt kommunikation med dem. De har allerede udmeldt, at deres system vil overholde de nye reguleringer ved ikrafttræden. Vi i Microcom følger udviklingen inden hos Erhvervsstyrelsen og sørger for at holde jer opdateret, når der kommer flere udmeldinger for det offentlige.

Skrevet af Microcom A/S

Siden 1983 har vi leveret forretningsløsninger til detailhandel og e-handel. Vi er specialister i at levere kassesystemer, webshop integrationer og økonomi integrationer, som er skræddersyet til vore kunders behov.

Ønsker du at blive kontaktet?

Professionelt point of sales system

Få det bedste ud af din forretning med vores kassesystem.

Integrationer til dit kassesystem

Integrationer til webshop løsninger, økonomi- og regnskabssystemer og mange andre.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld formularen – så kontakter vi dig.