Velkommen til Microcom's Blog

Du kan læse omkring de rettelse og udvidelse som foregår i EasyPOS.

For ydereligere spørgsmål kontakt venligst Microcom på support@microcom.dk

Opdateringer

02/03-21 – Version 16.94.2021.129

 

EasyPOS Salg – Rettelse 

Søg vare. Når man i søg vare har sat op til, at der skal søges løbende, og man søger efter noget, hvor tegnet ” indgår i, er programmet nu rettet, så dette tegn ikke medtages i søgningen. Hvis tegnet er med, vil programmet give en access aviolation.

EasyPOS Salg – Rettelse

Diverse -> indstillinger. Der er blevet ryddet op i indstillinger, så de ting, der ikke mere bruges, er blevet fjernet. Der er blevet tilføjet hints til stort set alle felter. 

Enkelte indstillinger er flyttet til andre faner. 

EasyPOS Salg – Rettelse 

Earn and burn er blevet fjerne fra programmet.

EasyPOS Salg – Rettelse 

Alle boner der ikke udskrives direkte til bonprinter er fjernet. Disse var ikke vedligeholdt i 15 år, og mange af dem var derfor decideret forkerte.

EasyPOS Kontor – Rettelse 

Afgang til butik. Udpeg allerede tømt skannerfil. Folderudpegningen er nu markant hurtigere end før.

EasyPOS Kontor – Rettelse 

Varekartotek. Når matrix blev vist, og y-aksen var størrelser, gav programmet en fejl. Det er nu rettet.

EasyPOS Kontor – Rettelse

Lager pr. dato. Denne rutine håndterer nu serviceydelser korrekt.

EasyPOS Salg – Udvidelse 

(web)returhåndtering. Der kan nu angives en beløbsgrænse mht. returfragt. Disse betingelser gælder hermed:

Er alt returneret, og det var under angivet beløb (grænsen for fragtfri), og der var betalt fragt (uagtet beløb), så skal de have standard fragt tilbage (standard fragt angivet).


05/01-21 – Version 16.94.2021.105

 

EasyPOS Salg – Udvidelse 

Kunder. Inde i EasyPOS salg er det muligt at slå op salg år til dato og salg siden oprettelse af kunder.

EasyPOS Kontor – Udvidelse

Salgstransaktionsrapport. Inde i salgstransaktionsrapporten er der blevet tilføjet på hver linje, hvilken slags art det er. Det kan f.eks. være 0: Salg og retur, 100: websalg eller 101:webretur.

EasyPOS Kontor – Udvidelse 

Smart import. Når der importeres CSV filer kan man fjerne ‘ og ”. Det er også muligt at springe linjer over med en bestemt tekst i.

EasyPOS Kontor – Udvidelse 

Smart import. Smart import springer nu automatisk linjer over, hvor kostpris er større end salgsprisen.

EasyPOS Kontor – Rettelse 

Smart import. Tilrettet overspringslinjer fra d. 12-11-2020 til at være korrekte.

EasyPOS Kontor – Udvidelse 

Smart import. Det er nu muligt at springe linjer over, hvor kostprisen eller salgsprisen er 0. Det gøres i indstillinger og vil kun blive tilknyttet den enkelte skabelon.

EasyPOS Kontor – Udvidelse

Familyvarer. Ny funktion som kan aktiveres “Scan og tilføj indtil der trykkes fortryd”. Funktion gør det muligt at skanne varer, som skal tilføjes indtil man trykker fortryd – dog alrig for den første vare, der tilføjes i en ny gruppe.

EasyPOS Kontor – Udvidelse

lagertilgang efter stregkode. Indlæsning fra håndterminal. VIF (Vare ikke fundet) varer bliver nu lagt i en tabel for sig selv. VIF varer kan udskrives. Disse kan senere hentes ind igen og lagerføres, når de er oprettet.

EasyPOS Kontor – Udvidelse

Spørg på lagerbon. Herunder kan man sende en afgang retur til afsender. Det er nu også muligt at sende den retur til en anden afdeling.

EasyPOS Salg – Rettelse

Når man er påbegyndt et salg kunne man ikke trykke på knappen SKIFT uden at salget blev annulleret. Det er blevet rettet.

EasyPOS Salg – Rettelse

Hvis en maskine ikke har været i brug i 90+ dage ville EasyPOS antage, at sidste dagsafslutning var 31-12-1899. Det er blevet rettet.

EasyPOS Kontor – Rettelse 

Den nyeste version af Quickreport blev rapporten forsinket, når man ville have den udskrevet. Det er nu rettet på mange af rapporterne.  

EasyPOS Salg – Rettelse

Spørg på lagerbon. Returfragt, som kunden selv betaler hedder nu returfragt.

EasyPOS Kontor – Udvidelse

Det er nu muligt at få vist varenavn i vedligehold ordre.

EasyPOS Kontor – Rettelse

Lagerbeholdningsudskrifter med alm. begræsning kan nu indeholde alle 13 cifre af EAN Nummer.

EasyPOS Kontor – Rettelse

Ordre -> effektuering. Håndterer ikke mere serviceydelser.

EasyPOS Salg – Rettelse

Når en kunde tilknyttes et salg i en eller anden forbindelse, vil systemet ikke mere foreslå en mail i feltet “mail”, som har tilhørt den tidligere valgt kunde.

EasyPOS Kontor – Rettelse

Save report. Når der vælges, at der skal gemmes, modtageren brugeren på transaktionsrapporten nu en pop-up om det er alt, som skal eksporteres eller kund inhold. Hvis man eksporterer til f.eks. PDF bør man eksportere alt. Hvis man eksporterer til CSV, kan man nøjes med indhold. 


07/01-20 – Version 16.78.2020.103

 

EasyPOS Kontor – Udvidelse 

Familyvarer. Der er nu muligt, at tilføje flere varer til en familygruppe på en gang. Og man kan ikke mere vælge en vare, som findes i en anden familygruppe, og er styrevare, og flytte den.

EasyPOS Kontor – Rettelse

Import af kunders saldo. Når man indlæser disse, springes helt tomme linjer i importfilen nu over. Dertil røres alle kunder ikke, hvis man ikke benytter sig af delen, hvor ikke rørte kunder skal slettes.

EasyPOS Kontor – Udvidelse 

Systemlog / Manuelt tildelt kundebonuspiont. Man kan nu lave en udskrift over, hvem der har tildelt kunder manuelle point.

EasyPOS Kontor – Udvidelse

Omsætningskontrol. Man kan nu under Udskrifter -> Diverse -> Omsætningskontrol, se hvad der er omsæt per betalingsvej. Punktet er eksporteret fra EasyPOS Finans (Diverse -> Omsætningskontrol) og til EasyPOS Kontor.

EasyPOS Salg – Rettelse

Menupunktet WEBRetur har ændret navn til Returhåndtering.

EasyPOS Kontor – Udvidelse

Statusindlæsning (både skærm og fil) kan nu søge via alt. Varenummer.

EasyPOS Kontor / Salg / Finans – Udvidelse

Det er nu muligt, at angive, at finansposteringernes kontonummer altid har en fast længde. F.eks. 6. Det angives i EasyPOS Kontor, og bruges ved eksport af finansposter i både EasyPOS salg og EasyPOS Finans.

29/11-19 – Version 16.78.2019.1120

 

EasyPOS Kontor – Udvidelse 

Informeres til brugerne Lager –> Lav prismærker. Dette menupunkt er nu afhængigt af, om en ekspedient har lagertilgang og må lave udskrifter.

EasyPOS Salg – Rettelse

Informeres til brugerne. Finansposter ved gavekort/tilgodesedler og moms. EasyPOS laver ikke længere to poster, som ikke skulle være der, hvor der ingen bilagsnumre tilhørte.

15/11-19 – Version 16.78.2019.1108

 

EasyPOS Salg – Udvidelse – NYHED 

Byttemærker. Det er nu muligt fra Spørg på bon at udskrive byttemærker til en bon, der er fundet. Der vil være et grønt B ved det numeriske tastatur.

EasyPOS Salg – Udvidelse

WEB-Ordre. Det er nu muligt at se på hver web-ordre linje den pågældende model, samt rubrikken kan gøres større eller mindre. Størrelses ændringen vil gemmes. 

EasyPOS Salg – Udvidelse

Import af salg. Denne rutine vil ved betalingsvejskontrol nu også tjekke på om betalings vejen er aktiv.

EasyPOS – Salg

Fragt og rabat. Når der gives rabat, vil en rabat nu kun blive fordelt over varelinjer, og ikke som tidligere også over fragt.

23/10-19 – Version 16.78.2019.1008

 

EasyPOS Finans – Udvidelse 

Det er nu ikke mere muligt at lave kasseafregning og dagsafslutning i EasyPOS Finans. 1. juli 2019 kom der nye lovkrav vedr. gavekort og moms, og rutinerne i EasyPOS Finans tager ikke højde for dette. Hvis du fortsat gør kassen op i EasyPOS Finans, skal du skifte til EasyPOS Salg. For mere information – kontakt Microcom

EasyPOS Kontor – Udvidelse

Det er også muligt at gemme i formattet XLSX.

EasyPOS Kontor – Rettelse

Udskrifter –> Varer –> Diverse –> EAN-Stregkode. Udskriften af stregkoden til EasyPOS’ egne stregkoder var fejlagtigt påført et checkciffer til sidst og et foranstillet 0.

EasyPOS Kontor – Udvidelse

Genbestillingsmetode. Denne er udvidet med: “Ej tilgængelig”

EasyPOS Salg – Udvidelse

Import af offline salg. Rutinen er udvidet,  så kontrollen af betalingvej nu ud over kontrol af om den findes, og kontrollere om den er aktiv.

17/09-19 – Version 16.78.2019.912

EasyPOS Salg – Udvidelse

Byttemærker. Det er nu muligt at byttemærket kan indeholde 25 anslag i varenavnet i stedet for kun 10 anslag.

EasyPOS Salg – Udvidelse

WEB Retur. Skanner man et bonnummer, og dette indeholder foranstillede 0’er, fjernes disse. Bonnumre med foranstillede 0’er kommer fra f.eks. byttemærker.

EasyPOS Salg – Udvidelse

I Diverse –> Indstillinger under fanebladet Byttemærker er det nu muligt at indstille det, så en stregkode til varen ikke udskrives på byttemærkerne. Det gør man i Undlad at udskrive varens stregkode på byttemærke.

EasyPOS Salg – Udvidelse

I WEB-ordre –> indstillinger er det nu muligt at vælge, om det overførte telefonnummer til en kunde, skal gemmes i telefonnummer eller mobilnummer.

EasyPOS Salg – Udvidelse

Når der foretages en retur, og der allerede er valgt en kunde, spørges man ikke om kundeinformationer igen.

EasyPOS Salg – Rettelse

Udvalgsnota. Man kan nu igen afkrydse, at udvalgsnotaen skal hentes, når man trykker på en linje i grid.

EasyPOS Salg – Rettelse

Når man gør kassen op, og man bruger funktionen, hvor man kan angive, hvor mange sedler og mønter man har, springer den automatisk fra sedler til mønter, når den sidste er indtastet.

EasyPOS Salg – Ændring

Det vil ikke længere være muligt at udstede et gavekort  via Funktioner –> Udsted gavekort (eller via menu eller via knappanelet)

EasyPOS Kontor – Udvidelse

Lager per dato. Denne husker nu de valgte begrænsninger fra gang til gang.

03/09-19 – Version 16.78.2019.528

EasyPOS Kontor – Udvidelse

Slet kunde i EasyPOS Kontor. Når en kunde slettes i EasyPOS, vil dette blive slette/nulstillet, så enhver reference til kunden er væk:

 • Kunden slettes
 • Enhver henvisning til kundenummer fjernes fra udførte salg
 • Enhver information om bonus fjernes
 • Alle web-ordre, som er gennemførte, slettes (kan ikke mere findes som fuldførte) – selve salget er der endnu, bare uden kunde henvisnig
 • Enhver log angående web-service vil blive slette med kundens informationer

EasyPOS Kontor – Udvidelse

 • Slet kunde via email. Der er nu et nyt menupunkt i EasyPOS Kontor (Kunder –> Slet kunde via mail), hvor man kan indtaste en mail, og alle informationer til denne slettes.
  • Kundens informationer bliver slettet som ovenstående. 
 • Interval slet af kunder. (Kunder –-> Interval slet af kunder) Intervallet kan kan sættes på dato, medlemsnummer, post nummer m.fl.
  • Kundens informationer bliver slettet som ovenstående.

01/07-19 – Version 16.77.2019.305

EasyPOS Generelt – Udvidelse

Almindelig gavekort vil fra 01-07-2019 danne finansposter til momsafregning efter regler, der træder i kraft fra dags dato. Ligeledes vil der ved indløsning af gavekort kontrolleres for, hvornår gavekortet er udstedt, og finansposter dannes mht. moms. Indløses et ukendt gavekort, vil dette danne finansposter til moms. Der er i denne version oprettet to  nye konti til dette. Det sker i EasyPOS Kontor, Firma → Afdeling / Maskiner → Opret afdeling / Maskine. Her kan man for hver salgsmaskine angive gavekortsmomsafregningskonto og fremtidig gavekortsmomsafregningskonto. Det sker under Maskiner → Rediger kontooplysninget. For at læse mere om reguleringerne af gavekort se her.

EasyPOS Salg – Rettelse

Modtagelse af online beskeder sendt fra EasyPOS Kontor vil virke igen

EasyPOS Salg – Rettelse

Søg vare (F6) – Hvis man har sorteret sin oversigt efter alt andet end varenummer, og der ikke kan findes en vare med det indtastede/skannede værdi, vil programmet igen forsøge at finde værdien som varenummer / stregkode.

EasyPOS Salg – Rettelse

Søg af vare (F6) – Problemet med at søge gentagne gange efter hinanden efter en vare, hvor brugeren fik meldingen Vare ikke fundet på trods af, dette faktisk findes, er rettet.

 

18/06-19 – Version 16.74.2019.305

EasyPOS Generelt – Udvidelse

Smart-import kan nu håndtere tusindtalsseperater. 

04/03-19 – Version 16.74.2019.225

EasyPOS Kontor – Udevidelse

Kundebonus → Point saldo. Det er nu muligt at se kundens kundebonus saldo per dato. Under kategorien “Saldo per dato”.

EasyPOS Kontor – Rettelse

Import af kunder og kundeindbetalinger. Kunder → Import. Menupunkter omdøbt. Menupunkter som blev brugt meget sjældent er flyttet til andre.

18/02-19 – Version 16.74.2019.205

EasyPOS Salg – Udvidelse

Vareknapper → Salgspris → Fast rabat. Det er nu valgbart mht. at sætte procentsatsen.

EasyPOS Kontor – Udvidelse

Leverandørkartotek. Det er nu muligt at sortere i leverandørkartotek efter Exptortable.

11/06-18 – Version 16.71.2018.1006

EasyPOS Kontor – Rettelse 

Det er nu muligt at vælge, at programmet altid skal starte maksimeret. Stamoplysninger → Stamdata → General opsætningSæt flueben i “Start maksimeret.”

 EasyPOS Generelt – Udvidelse 

Databasen er udvidet med nogle indstillinger til opsætning af indløser til brug ved fuldførelse af webordre og trækning af penge fra kort.

EasyPOS Salg – Rettelse

WEB-Retur. Når der tages varer retur, som er almindeligt salg og ikke websalg, kunne man ikke påføre flere ordrelinier til et salg. Gjorde man dette, forsvandt de returnerede varelinier.

EasyPOS Kontor – Udvidelse

Varekartotek. Når man søger efter varer (via F6), kan man vælge kun at se web-varer, samt kun at se ”ikke web-varer”

EasyPOS Kontor – Udvidelse

Statusoversigt (liggende langsom udskrift). Er det valgt, at der skal udskrives Lokationer, og udskriften er liggende, bliver disse udskrevet ud for hver hovedvare nu..

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender